طراحی پلان

چگونه بهترین پلان ها طراحی می شوند؟

مهمترین قسمت در طراحی معماری هر کاربری طراحی پلان آن می باشد.می توان گفت خانه مکانی است که وقوع زندگی روزمره را در بر گرفته است و طراحی پلان آن به گونه ای مطلوب ضروریست.

اگر بخواهیم پلان را تعریف کنیم باید بگویم که پلان برشی افقی از ساختمان است که از ارتفاع یک سوم هر طبقه انجام می گیرد تا جزییات ساختمان و طرح را نشان دهد.

طراحی پلان

در تشریح خانه میتوان گفت که خانه مکانی است که پس از گزراندن ساعات زیادی از روز در بیرون می توان آن راپناهگاهی امن نامید که باید آسایش و آرامش انسان را تامین کند و به گونه ای باشد که با حضور در خانه از محیط پر سروصدا و پر مشغله ی بیرون جدا شده و شادی آفرین باشد.

خانه با مطرح شدن به عنوان پیکره ای معمارانه در محیط، هویت ما را محرز کرده و امنیت را بر ما ارزانی می دارد و سرانجام هنگام پای نهادن به خانه به “آسایش” دست می یابیم.

طراحی پلان

از آنجا که در زندگی امروزی افراد به انزوا پیش رفته اند می بایست طراحان در طراحی پلان هایشان سعی کنند مکانهایی را ایجاد کنند که میزان گردهمایی افراد را بالا ببرند.

گردهمایی

بهترین پلان ها زمانی طراحی می شوند که بر اساس رعایت اصول طراحی پلان طراح با ساکنان صحبت کرده و اطلاع از نیاز های آنان داشته باشند.

اینگونه است که معماران وطراحان می توانند فضاهایی را خلق کند که بیشترین میزان پاسخگویی نیازهای ساکنین را بدهد.

خلق فضا

گروه معماری طرح نو در طراحی پلان ها تمامی تلاششان بر این است  که از فضاهای نیمه باز تا جایی که امکان دارد در طراحی پلان ساختمان استفاده کنند.

فضاهای نیمه باز مانند بالکن و یا تراس ها تاثیر بسیار زیادی بر روی کیفیت فضاهای داخلی نیز دارد.

تلاش گروه معماری طرح نو طراحی پلان های باکیفیت و متفاوت از لحاظ حس فضایی حتی در زمین هایی با متراژ کم می باشد.

در زیر یکی از چند پلان طراحی شده توسط پروه معماری طرح نو را خواهید دید تا به تفاوت ما پی ببرید.

طراحی پلان

طراحی پلان