طراحی داخلی آشپزخانه

کاربری: مسکونی دوبلکس

متراژ: 32 متر مربع

کارفرما:آقای ملکی

سبک طراحی داخلی:تلفیقی