طراحی داخلی خیابان خاقانی

مکان:اصفهان-خیابان خاقانی

کارفرما: جناب آقای تفضلی

طراحی کابینت یکی از اصول طراحی داخلی هر خانه است که اگر به طور دقیق  و بر طبق اصول طراحی شود و نگاه زیباشناسانه ای به آن گردد نتیجه کار یک آشپزخانه بسیار زیبا خواهد بود.آشپزخانه های مدرن میتواند خستگی و شلوغی های زندگی بیرون از خانه را آرام کند و به همبن علت در این خانه سبک مدرن برای طراحی داخلی انتخاب شده است که  در طراحی آن از تجملات گذر کرده ایم و سادگی را در پیش گرفته ایم.

این سادگی آنقدر می تواند زیبا یاشد که آرامش را به ما هدیه دهد.

از سبک که بگذریم نوبت به توضیحاتی راجع به میز کانتر است.

در این طرح بنا به نیاز کارفرما کانتر به گونه ای طراحی شده که متحرک باشد و پاسخگویی بیشتری به نیاز های عملکردی ساکنان بدهد.

کانتر به صورت متحرک طراحی شده و چرخ هایی به زیر آن نصب گردیده است.

نمونه ای از طراحی کابینت اصفهان گروه معماری طرح نو