نقش کناف در طراحی داخلی

 

در دنیای امروزاستفاده از کناف درزیبایی دکوراسیون داخلی فضا نقش بسزایی به خود گرفته است.آنچه به بهتر دیده شدن و زیبایی این سقف های کناف کمک می کند پیداکردن طرح ایده آل و مناسب برای هر فضا می باشد.به همین دلیل نیاز به ایدهای جدید برای اجرای کناف سقف کاملا محسوس است.

کناف چیست؟

همانطور که میدانید کناف یکی از روش های ساخت و ساز خشک می باشد و مصالح اصلی این نوع ساخت و ساز صفحات روکش دار گچی است که با استفاده از سازه های گالوانیزه به هم متصل می شوند. استفاده از کناف درایران به دلیل کم وزن بودن،کم هزینه بودن،تعمیرات وزیبایی ومتناسب بودن با فرهنگ ایرانی اهمیت زیادی دارد.

اهمیت بالای استفاده ازکناف درایران باعث شده درمنازل مسکونی وشرکتها وادارات بسیاری ازنمونه های کناف را ببینیم.

 

مدل کناف سقف یکی ازایدهای زیباوخیره کننده برای این قسمت مهم ازدکوراسیون است که بیشترازهرچیزی نادیده گرفته میشود.اگربتوانیم سقف رابه بهترین شکل تزیین کنیم دیگرنیازی به تزیینات ووسایل تجملاتی زیادی نداریم.زیرا سقف یکی ازعناصربسیارمهم دردکوراسیون هرفضا می باشد.

  • قبل ازاجرای کناف باید به نکات مهمی توجه کرد:
  • مشخص کردن فضایی که قراراست سقفش راتزیین کنیم.
  • تزیینات برای هراتاق متفاوت مثل طراحی که دراتاق استفاده میکنیم باپذیرایی متفاوت است.
  • طرحهای کنافی که درپذیرایی-نشیمن واتاق خواب و آشپزخانه استفاده می شودپیچیده تراست.
  • ارتفاع سقف یکی ازمهمترین نکات قبل ازاجرای کناف است.
  • اگرسقف کوتاه باشدنمی توان ازسقف کاذب استفاده کرد.امامیتوان ازرنگهای روشن برای تزیین استفاده کرد.که نتیجه بهتری خواهدداشت.
  • سقف باارتفاع متوسط برای استفاده کناف مناسب است اما برای سقفهای بسیاربلندبایدگزینه های دیگری استفاده کرد.

رنگ ونورپردازی یکی ازمهمترین نکات دراجرای کناف است زیرا به روی ظاهرکلی دکوراسیون داخلی تاثیرمیگذارد.

-درسقفهای بلندسعی میشود ازرنگهای گرم ودرفضاهای کوچک استفاده ازرنگهای روشن برای بزرگترنشان دادن فضامناسب تراست.اما تاجایی که دکوراسیون اجازه دهد درانتخاب رنگ کاملا آزادهستیم که رنگ مورد علاقه خودراانتخاب کنیم.

 طراحی دکوراسیون داخلی منزل اصفهان کاری از گروه طراحی و معماری طرح نو .