طراحی پلان

مهمترین بخش فرآیند طراحی هر بنا، طراحی پلان می باشد. متاسفانه بسیاری از مردم با راهنمایی برخی از همکاران اقدام به طراحی های پلان می کنند و همکاران نیز بدون تجسم فضایی با طراحی بی کیفیت نه تنها پرتی فضایی را بالا می برند بلکه ضررهای جبران ناپذیری را بر مالکان وارد می کنند.
از نظر گروه معماری طرح نو، طراحی پلان صرفا جایگزین خواب و آشپزخانه و … نیست بلکه طراحی پلان خلق فضاهای مورد نیاز انسان با توجه به خواسته های کارفرما و همچنین ایجاد فضاهایی با کیفیت و ابعاد و انعطاف پذیر است که پاسخگویی همه جانبه ای را دارا می باشد. شما کارفرمایان گرامی با بازدید و بررسی پلان های طراحی شده توسط گروه معماری طرح نو بیشتر به مفهوم خلق فضاهای معمارانه پی خواهید برد.