طراحی پارکینگ

کاربری: مسکونی

کارفرما: جناب آقای مهرابپور

مکان: خیابان مصلا

متراژ: 245 متر مربع