طراحی و بازسازی آشپزخانه

از آنجا که آشپزخانه یکی از مهترین فضاها و قطب عملکردی یک خانه به شمار می رود طراحی آن اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت.

همانطور که در تصاویر خواهید دید این آشپزخانه دارای کابینت های بسیار کم و قدیمی است.

در طراحی این فضا سعی بر آن شده است که با تغییر رنگ و طراحی شکیل این فضا روح تازه ای به خانه دهیم.

همانگونه که در تصاویر مشخص است کابینت ها و قفسه خور فضای آشپزخانه افزایش یافته و فضا نظم خاصی را دارا می باشد.

اپن این آشپزخانه به شکل جزیره طراحی شده به گونه ای که این جزیره قابلیت انعطاف پذیری زیادی را خواهد داشت.

منظور از انعطاف پذیری متحرک بودن جزیره است که در صورت نیاز،  قابلیت تبدیل شدن به آشپزخانه اپن را خواهد داشت.

مکان: خانه اصفهان

کارفرما: جناب آقای فلاح