طراحی دوبلکس

طراحی دوبلکس اصفهان

خانه های دوبلکس به خانه هایی اطلاق می شود که اختلاف ارتفاع قابل توجهی در حد یک طبقه کامل یا یک نیم طبقه دارند.

در طراحی خانه های دوبلکس باید به این موضوع توجه داشت که این اختلاف سطوح باعث از هم جدا شدن بیش از حد کاربری ها در داخل فضا نگردد به گونه ای که فضاها هویت خود را از دست بدهند. در طراحی فضا باید سعی شود اختلاط فضایی حفظ گردد.


طراحی دوبلکس اصفهان

طراحی دوبلکس اصفهان


طراحی دوبلکس اصفهان

طراحی دوبلکس اصفهان

کاربری های داخلی از جمله فضای پخت و پز، فضای ناهار خوری، فضای استراحت و نشیمن، فضای خواب و فضاهای خدماتی می باشد که هر کدام در عین وحدت داشتن با یکدیگر کار میکنند.

خانه های امروزی دیگر متراژ های بزرگ قدیم را ندارند اما میتوان با اختلاف ارتفاعی کمتر شخصیت خانه های دوبلکس را به آنان داد.

حتی گاهی میتوان با چند پله جهت تمایز فضاها از جمله فضای ناهار خوری شکل خاصی را به اینگونه فضاها داد که در شکیل شدن فضاها کمک شایانی خواهد کرد. 

طراحی دوبلکس اصفهان را با گروه معماری طرح نو تجربه کنید.نمونه پروژه های انجام شده را می توانید مشاهده کنید.