طراحی داخلی ساختمان مسکونی

کاربری: مسکونی

متراژ: 120 متر مربع

مکان:خیابان جی، خیابان لاله

کارفرما:جناب آقای حاجیان

طراح:گروه معماری طرح نو

لازم به ذکر است این پروژه دارای سه واحد است که دو واحد اول و دوم آن به صورت تیپ طراحی گردیده و واحد سوم به دلیل شکست در آشپزخانه به صورت جداگانه طراحی شده است.