بازسازی آپارتمان مسکونی

آشپزخانه یکی از مهمترین فضاهای خانه است که مرکز عملکردی خانه به شمار می آید. نظم دهی و قفسه بندی مناسب در فضای آشپزخانه کمک بسیاری را به کارایی این فضا می کند.این موضوعی است که تمامی ساکنین یک خانه را به سمت بازسازی آشپزخانه سوق می دهد.

با گروه معماری طرح نو همراه باشید تا به یکی از چند نمونه بازسازی آشپزخانه بپردازیم.

این پروژه در واقع آپارتمانی به متراژ 120 متر مربع در خیابان ارتش می باشد که دارای آشپزخانه ای به ابعاد حدودا 18 متر مربع است.

چالشی که با آن در این پروژه رو به رو بوده ایم عدم تغییر در تاسیسات آشپزخانه، عدم تخریب آرک آشپزخانه و هدف نهایی افزایش قفسه بندی و مدرن بودن طرح این آشپزخانه بوده است.

در این صورت هزینه ها هم اقتصادی و به صرفه شده است.

در زیر تصاویری از قبل و بعد از این پروژه را خواهیم دید.