اتاق خواب های سفید

اتاق خواب های سفید که آرامش را تراوش می کنند..

اتاق خواب شما اگرچه شما آن را با کسی تقسیم کنید و یا اینکه به تنهایی بخواب بروید باید انعکاس دهنده ی  شخصیت و  ارزش شما باشد.

یکی از مهمترین نکات برای یک اتاق خواب استفاده ی آسان از آن برای استراحت است.ممکن است بعضی از مردم ترجیح بدهند دیوار های رنگی داشته باشند و درختچه های گرمسیری بزرگی را در اتاق های خود بیاورند تا بتوانند جنگل رویایی شخصی خود را خلق کنند اما بعضی هم تمایل به اتاق خوابهایی دارند که ساده تر است و بیشتر انسان را به تفکر و تمرکز همراه با آرامش دعوت کند.اتاق خواب هایی که اینجا به بررسی آنها خواهیم پرداخت به  از آلودگی ، گرد و غبار و ..ترسی نخواهند  داشت.

رنگ های سفید تسکین دهنده و روشن هستند و به آرامش خوش آمد می گویند و این خوشآمد گویی ها در حالی است که  مبلمان های زیبا، هنر و تمامی لوازم  و تجهیزات تنها کمی شخصیت به هر اتاق می دهند که حس خانه را انتقال می دهد.

هنگامی که شما در  حال کار کردن با ر نگ های سفید  روی رنگ های  سفید  هستید  مجبور می شوید که با به  کاربردن  چیزهایی  شبیه  نور خلاقیت خود را به نمایش بگذارید.

روشنایی هندسی محصور در این اتاق خواب یک تن از جذابیت  بصری را بدون جدا شدن از سبک تک رنگ ایجاد می کند.

طراحی اتاق خواب با رنگ سفید

برای پاسخی ساده به نور در این اتاق یک چراغ پایه دار سفید استفاده شده که نور زیادی را در زمانی که خورشید غروب میکند، تامین می کند.

طراحی اتاق خواب با رنگ سفید

یک اتاق خواب هنوز میتواند حس تمرکز و آزامش را  القا کند حتی اگر کمی از رنگ های خنثی  در طراحی اتاق خواب  ترکیب کنیم. در این تصویر طراح با اضافه کردن کمی خاکستری و قهوه ای  کمی فضا را گرمتر نشان داده است.

طراحی اتاق خوابی به رنگ سفید

زمانی که شما بیشتر سطوح داخل اتاق خواب را سفید  در نظر  می گیرید تمرکز  بر روی عناصری که سفید نیستند  بسیار راحت تر است  مانند بدست آوردن ثروت.

استفاده از درختچه های سبز در اتاق خواب های سفید میتواند تکه ای از زندگی واقعی را به اتاق شما بیاورد.

برای استفاده از  منظره ای خیره کننده  مانند این اتاق  خواب شما  یه رنگ های  زیادی نیاز ندارید.  این طراحی سفید  و  قهوه ای یه همراه  یک قالیچه ی پرزدار می تواند یکی از بهترین بگ کراند را برای تماش آسمان ایجاد کند.انتخاب  اتاق خواب هایی  با  ر نگ سفید  علاوه بر انتقال  حس آرامش  به بزرگ تر جلوه دادن اتاق ها کمک بسیاری می کند.

برای دیدن نمونه کارهای طراحی داخلی اصفهان اینجا کیلیک کنید.