s5

معرفی طرح نو

طراحی داخلی علم و هنر توام است .در لغت نامه وبستر ،طراحی داخلی به معنای هنر و یا عمل برنامه ریزی و نظارت بر طراحی و چیدمان است و دکوراسیون داخلی در لغت نامه آکسفورد معنی هماهنگ سازی هنرمندانه طراحی داخلی برای جلوه دادن به رنگ و مبلمان و اثاثیه یک ساختمان را دارد.

اگر بخواهیم طراحی داخلی را به صورت ساده ای تعریف کنیم می توان گفت طراحی دکوراسیون داخلی ،هنر تحلیل و بررسی رنگ و نور و جانمایی اشیا در بهترین مکان موجود است که از سلیقه ساده فراتر بوده و نیاز به علم و هنر معماری داخلی دارد .ترکیب هنر با ساختمان سازی و معماری ریشه در علم ،فرهنگ و آداب و رسوم هر ملیت دارد .

تعریف طراح داخلی از نظر جامعه طراحان داخلی آمریکایی به این معنی است “متخصص طراحی دکوراسیون فضاهای داخلی با عملکرد بالا که این تخصص را از طریق آموزش های رسمی کسب کرده است ” به چنین فردی طراح داخلی می گویند.

با توجه به این تعاریف که از طراحی داخلی در بالا بیان شد ،گروه معماری طرح نو یکی از بهترین شرکت های طراحی دکوراسیون داخلی اصفهان و همچنین طراحی معماری اصفهان می باشد که می توانید نمونه کارها را در این وب سایت مشاهده کنید.